MENTAVILL - Magazin virtual de Electricitate pentru clădiri Termeni si Conditii
arrow_upward

Termeni si Conditii

1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

1.1 Folosirea acestui Site (inclusiv vizitarea acestuia – regulată, ocazională sau izolată – crearea unui Cont, efectuarea de achiziții prin intermediul său) implică acceptarea Termenilor și Condițiilor prezentați mai jos. Prin urmare, înainte de a utiliza acest Site și de a plasa o Comandă, trebuie să citiți cu atenție aceste precizări, întrucât ele reglementează utilizarea de către dumneavoastră a acestui Site, a tuturor serviciilor și materialelor informative din el, precum și condițiile în care puteți achiziționa Produse MENTAVILL.

1.2 MENTAVILL își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza unilateral acești Termeni și Condiții oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site. Accesând pagina Termenilor și Condițiilor puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi, valabilă și aplicabilă la momentul accesării și/sau plasării unei Comenzi. Astfel, vă rugăm să verificați periodic secțiunea aferentă Termenilor și Condiţiilor, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima dumneavoastră vizită sau Comandă.

2. Definiții

MENTAVILL / Vânzător – societatea cu răspundere, persoană juridică română, MENTAVILL SRL cu sediul in loc. Tg. Mures, Str. Gheorghe Doja, nr. 197, cod postal 540236, NRC J26/1840/2005, CUI RO18066776, avand contul nr. RO61 BACX 0000 0005 8861 2000, deschis la Banca UNICREDIT Tg.Mures, telefon: 0752-445591, email: webshop@mentavill.ro ;

Utilizator – persoana fizică care accesează Site-ul – regulat, ocazional sau izolat – fiind interesată de Produsele MENTAVILL, precum și persoana fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat expres acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni și Condiții;

Site – domeniul Materiale electrice și subdomeniile acestuia;

Cumpărător  persoana fizică sau orice entitate juridică care își creează un Cont în Site și efectuează o Comandă;

Consumator – Cumpărătorul persoană fizică care, conform legislației în vigoare, beneficiază de anumite drepturi specifice în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi o bună funcţionare a pieţei;

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Utilizator/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, stadiul Comenzilor, facturi fiscale etc.);

Comandă – solicitarea electronică/documentul electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa fermă de a achiziționa Produse de pe Site;

Produse – orice produs MENTAVILL prezentat și comercializat de MENTAVILL pe acest Site și menționat în Comandă, în cazul inițierii unei achiziții de pe Site, care urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract – contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător în conformitate cu clauzele specifice din Termeni și Condiții, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului, la momentul confirmării de către MENTAVILL, pe un suport durabil, a Comenzii transmise de către Cumpărător;

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Produselor, așa cum sunt precizate, în Site, în descrierea acestora;

Campanie promoțională – acțiunea de a expune în scop comercial, de regulă la un preț preferențial, un număr finit de Produse, având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător;

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail/SMS) asupra Produselor și/sau a Campaniilor promoționale desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului sau Cumpărătorului cu referire la informațiile conținute de acesta;

Termeni și Condiții – prevederile din acest document, ce se completează cu Politica de confidențialitate, precum și cu celelalte documente la care se face referire în cuprinsul acestui document.

3. Crearea unui Cont. Plasarea Comenzilor. Perfectarea Contractului de achiziție a Produselor

Crearea unui Cont

3.1 Pentru a putea plasa o Comandă în vederea efectuării unei achiziții de Produse este obligatoriu ca respectivul Cumpărător să creeze un Cont în Site.

3.2 Un Cont poate fi generat de către orice Utilizator, parcurgând următorii pași:

 • să acceseze secțiunea Contul meu și să selecteze Autentificare/Creați un cont;
 • să completeze câmpurile disponibile în formularul afișat, cu precădere:
  1. câmpurile obligatorii corespunzătoare numelui, prenumelui și adresei, în cazul persoanelor fizice;
  2. câmpurile obligatorii corespunzătoare denumirii firmei, codului fiscal și adresei sediului, în cazul persoanelor juridice;
  3. câmpul obligatoriu corespunzător adresei de e-mail;
  4. câmpul obligatoriu corespunzător numărului de telefon mobil în format național de 10 cifre;
  5. câmpul obligatoriu corespunzător parolei;

să confirme că este a citit, a înțeles și acceptă Termenii și Condițiile, bifând căsuța corespunzătoare;

să confirme dacă este de acord sau nu cu primirea de Newslettere din partea MENTAVILL

3.3 Generarea Contului va fi confirmată Utilizatorului printr-un e-mail conținând datele de autentificare a Utilizatorului. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

3.4 Toate datele furnizate trebuie să fie corecte și complete (adresă de e-mail valabilă/activă, număr de telefon valabil, la care puteți fi contactat cu uşurinţă etc.), în caz contrar este posibil să nu puteți fi contactat de Vânzător, Contul să nu poată fi generat sau Comanda să nu poată fi onorată datorită imposibilității de contactare a Cumpărătorului.

Plasarea Comenzilor

3.5 Prin plasarea/înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare la distanță (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

3.6 Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând/confirmând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Configurarea completă a Produselor se face înainte de finalizarea și trimiterea Comenzii. Chiar dacă Produsul este adăugat electronic în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție numai în măsura în care există stoc efectiv pentru respectivul Produs în depozitul Vânzătorului (aceasta deoarece, datorită unor achiziții concomitente de pe Site ale aceluiași Produs, este posibil ca stocul publicat în Site să nu mai reflecte stocul efectiv al Vânzătorului). Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.

3.7 Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. De asemenea, prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului. Înainte de plasarea Comenzii, Cumpărătorul va trebui să confirme că este de acord cu Termenii și Condițiile.

3.8 După plasarea Comenzii Cumpărătorul va primi din partea Vânzătorului o notificare privind primirea Comenzii. Notificarea primită de către Cumpărător după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către Vânzător. Această notificare se va face de regulă electronic (e-mail), dar va putea fi făcută de către Vânzător și telefonic, urmată apoi de notificarea scrisă trimisă prin e-mail, în funcție de particularitățile Comenzii. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Produse din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon, puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii, și va returna suma achitată în mod corespunzător, fără despăgubiri suplimentare.

3.9 Vânzătorul va depune eforturi pentru onorarea tuturor Comenzilor plasate de Utilizatori, cu toate acestea, Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza o anumită Comandă pentru motive obiective (e.g. stoc epuizat, datele furnizate nu sunt suficient de exacte şi pot face imposibilă executarea corespunzătoare a Comenzii/nu permit predarea corespunzătoare a Produselor, imposibilitate de livrare în termenul general aplicabil Comenzilor datorită unor particularități legate de adresa livrare, condiții meteo defavorabile, greve ale transportatorilor etc.).

3.10 Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice – e-mail (sau, excepțional, prin SMS) a notificării de acceptare expresă a Comenzii. Această notificare va fi transmisă de către Vânzător Cumpărătorului în termen de 7 zile de la momentul primirii Comenzii din partea Cumpărătorului.

3.11 Termenii și Condițiile, precum și Specificațiile și celelalte informații puse la dispoziție de către Vânzător pe Site, inclusiv garanția acordată de către Vânzător pentru Produsele achiziționate, vor sta la baza Contractului.

3.12 Vânzătorul poate anula o Comandă confirmată, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei plăți sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Cumpărător, pe Site, sunt incomplete și/sau incorecte (și, spre exemplu, Cumpărătorul nu poate fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în Comandă).

De asemenea, Vânzătorul poate anula o Comandă, fără plata de despăgubiri către Cumpărător, în cazul în care, ulterior confirmării Comenzii, constată că un Produs comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat Cumpărătorului din motive obiective și/sau independente de voința Vânzătorului. Într-un asemenea caz și dacă Produsele au fost achitate, Vânzătorul va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul bancar al Cumpărătorului contravaloarea Produselor (fără despăgubiri suplimentare), în termen de maxim 7 zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt și anulează Comanda.

3.13 Dacă plata Produselor a fost făcută, iar Vânzătorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra Produsele în termenul limită sau termenul suplimentar indicat de Cumpărător corespunzător circumstanţelor, Vânzătorul va returna în contul bancar al Cumpărătorului contravaloarea Produselor (fără despăgubiri suplimentare), în termen de maxim 7 zile de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de terminare a Contractului ca urmare a faptului că Produsele nu au fost livrate corespunzător.

4. Aspecte generale privind comercializarea Produselor

4.1. Orice Utilizator poate plasa o Comandă. Pentru motive justificate însă, MENTAVILL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorilor în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că, în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia Vânzătorul (e.g. Utilizatorul plasează Comenzi pe care nu intenționează să le onoreze etc.). După caz, la solicitarea Utilizatorului/Cumpărătorului MENTAVILL va pune la dispoziție informații privind asemenea limitări sau restricții aplicate.

4.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza oricând, prin interacțiunea directa cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea Date de contact din Site.

4.3 MENTAVILL depune eforturi pentru ca toate informaţiile publicate pe Site referitoare la descrierea Produselor (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc.) să ofere afișarea reală și corectă a imaginilor și informațiilor referitoare la Produse. Totuși, din diverse motive, aceste informații pot fi diferite față de originalul Produsului. Prin urmare, vă rugăm să aveți în vedere că achiziţionarea produselor pe internet, în general, și a Produselor pe Site, în special, oferă o experienţă diferită de cea din magazin întrucât:

 • culorile Produselor, astfel cum sunt prezentate pe Site, pot fi diferi în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului dumneavoastră (rezoluție, performanțe etc.);
 • mărimea şi forma Produselor pot părea diferite în imaginile disponibile pe Site față de Produs în realitate, însă MENTAVILL furnizează informații complete privind dimensiunile Produselor în Specificațiile fiecărui Produs în parte; de aceea, vă rugăm să aveți în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să citiți cu atenție toate Specificațiile Produsului, să verificați informațiile privind mărimea reală a fiecărui produs, respectiv că mărimea reală a fiecărui Produs indicată în Specificații corespunde dorințelor dumneavoastră și scopului pentru care achiziționați respectivul Produs;
 • fotografiile şi imaginile de pe Site au doar în general rol de prezentare, ilustrativ și orientativ. Pagina de Produs conține toate imaginile și Specificațiile necesare, inclusiv posibilitatea de zoom asupra Produsului, astfel încât Utilizatorul să poată lua decizia de a achiziționa sau nu un Produs cât mai în cunoștință de cauză, pe baza cât mai multor informații disponibile. Pentru orice informații suplimentare sau lămuriri, Utilizatorii pot interacționa direct cu Vânzătorul sau îl pot contacta prin intermediul adreselor menționate la secțiunea Date de contact din Site.

4.4 Pentru a veni în ajutorul clienților săi și pentru a evita orice probleme ce ar putea apărea cu privire la o potențială neconcordanță a culorilor Produselor față de dorințele Cumpărătorilor, astfel încât Cumpărătorii să fie pe deplin mulțumiți de Produsele MENTAVILL achiziționate prin intermediul Site-ului, MENTAVILL pune la dispoziție, la cerere, cel mult 5 mostre originale de culoare cu privire la Produsele ce se doresc a fi achiziționate. Mostrele vor fi trimise gratuit solicitanților, prin poștă sau curier, la adresa de livrare pusă la dispoziția Vânzătorului. Simpla solicitare a unei mostre de culoare nu creează nicio obligație în sarcina solicitantului/Utilizatorului și nu echivalează cu o Comandă sau promisiune de Comandă a Produsului. Cumpărătorii care nu au solicitat mostre, deși Vânzătorul le pune la dispoziție gratuit fără vreo obligație din partea Cumpărătorilor, nu vor putea invoca eventuale neconcordanțe ale culorilor Produselor față de dorințele/așteptările Cumpărătorilor la livrarea Produselor.

4.5 Produsele sunt vândute, ca atare, și nu pot face obiectul unei personalizări sau alte modificări solicitate de Cumpărător prin Comandă sau ulterior efectuării Comenzii.

4.6 Produsele vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile efectiv în stoc, existând astfel riscul ca MENTAVILL să nu poată onora Comanda. De asemenea, MENTAVILL își rezervă dreptul de a retrage orice Produs de la vânzare, de pe Site, în orice moment, sau de a adăuga Produse noi în ofertă, la libera sa apreciere. În asemenea situații, singura responsabilitate a MENTAVILL față de dumneavoastră este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Produse, pe care nu le poate furniza, fără alte despăgubiri.

4.7 MENTAVILL poate publica pe Site informații despre Campanii promoționale aplicabile într-o anumită perioadă de timp, în limita stocului disponibil.

5. Prețuri. Modalități de plată

5.1 Toate prețurile/tarifele aferente Produselor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA. Costurile de livrare ale Produselor vor fi evidențiate separat și adăugate la prețul Produselor, respectiv la preţul total, înainte de finalizarea Comenzii.

5.2 Pentru achitarea Comenzii Cumpărătorii pot opta pentru una dintre următoarele modalități de plată:

 • plata online, cu card de debit sau credit, în condiții de siguranță deplină – dacă optați pentru plata online, veți fi redirecționat către pagina în care veți putea introduce datele cardului pentru a efectua plata online; în cadrul acestei modalități de plată datele cardului dumneavoastră nu sunt accesate sau stocate în vreun fel de către MENTAVILL;
 • plata în sistem ramburs, în numerar, la livrarea Produselor – această metodă de plată nu este acceptată pentru Comenzi a căror valoare totală depășește suma de 5000 lei (în cazul persoanelor fizice și în cazul persoanelor juridice), conform restricțiilor impuse de prevederile fiscale în materie privind plățile în numerar;

De asemenea, MENTAVILL îşi rezervă dreptul de a solicita plata unui avans de 50% din valoarea Comenzii, pentru Comenzile a căror valoare depăşeşte 2500 lei.

Vânzătorul nu va dispune livrarea Comenzii până când plata Produselor, inclusiv costul livrării, nu sunt achitate corespunzător, dacă se optează pentru plata online cu cardul.

5.3 Toate comisioanele bancare aferente plății sunt în sarcina Cumpărătorului. De asemenea, în cazul plăților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru toate comisioanele aferente o poarta exclusiv Cumpărătorul, care alege să achite Comanda astfel. MENTAVILL nu percepe niciun comision suplimentar pentru astfel de plăți.

6. Livrarea Comenzilor. Transferul proprietății și al riscurilor asupra Produselor

Livrarea Comenzilor

6.1 Comenzile acceptate de Vânzător vor fi livrate de MENTAVILL în termenele indicate expres pe Site, în dreptul fiecărui Produs, fără a se depăși 30 de zile de la plasarea Comenzii de către Cumpărător și de la primirea și acceptarea Comenzii de către Vânzător. În cazul în care termenele de livrare ale unor Produse ce fac obiectul unei singure Comenzi diferă, dacă Vânzătorul nu decide altfel în cazul respectivei Comenzi (mai precis să livreze Produsele separat), se va aplica pentru toate Produsele comandate termenul de livrare cel mai lung aplicabil unui Produs din Comandă. La inițierea livrării Comenzii, Cumpărătorul va primi din partea Vânzătorului o notificare privind executarea Comenzii și livrarea Produselor. Această notificare se va face de regulă electronic (e-mail), dar va putea fi făcută de către Vânzător și telefonic, urmată apoi de notificarea scrisă trimisă prin e-mail, în funcție de particularitățile Comenzii.

6.2 Livrarea se va efectua prin intermediul unui comisionar desemnat de MENTAVILL, în sistem de curierat, către Cumpărător, până la ușa principală a adresei (imobilului) de livrare. În vederea livrării cu celeritate și în mod corespunzător a Comenzii, Cumpărătorii vor putea fi contactați de către comisionar, prin telefon sau e-mail, utilizând datele de contact furnizate de Cumpărători în cadrul Comenzii.

6.3. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

6.3 Livrarea Produselor va avea loc la adresa indicată expres în acest scop de către Cumpărător prin Comandă. MENTAVILL va accepta o adresă de livrare pentru fiecare Comanda.

6.4 Cumpărătorul are obligația să se asigure că livrarea se poate face la adresa solicitată/indicată şi că este disponibil la respectiva adresă la data livrării/estimată, pentru acceptarea/preluarea Produselor comandate și că, raportat la dimensiunile Produselor, este suficient spaţiu la adresa de livrare pentru predarea acestora (sub acest aspect, trebuie să se asigure că există inclusiv căi de acces corespunzătoare la adresa de livrare, Vânzătorul neputând fi responsabil pentru imposibilitatea Cumpărătorului de a prelua și depozita Produsele în spații inaccesibile sau greu accesibile).

Astfel:

 • Cumpărătorul se obligă să ofere, în prealabil, cât mai multe detalii despre caracteristicile speciale ale locului de livrare, pentru a se asigura că livrarea poate să aibă loc. De exemplu, dacă există restricţii cu privire la acces sau parcare, etajul la care trebuie livrate Produsele sau dacă există uşi înguste, scări în spirală etc. Toate aceste informaţii vor fi transmise către MENTAVILL prin Comandă;
 • întrucât livrarea va avea loc până la ușa principală a adresei (imobilului) de livrare, în cazul în care reprezentanţii Vânzătorului consideră, în mod rezonabil, că este posibil ca livrarea în acel loc ar putea să deterioreze Produsele sau locația pentru livrare nu este accesibilă, îl vor informa pe Cumpărător cu privire la necesitatea preluării Produselor din locul cel mai apropiat și accesibil pentru descărcarea și preluarea corespunzătoare a Produselor. De asemenea, în situația în care Cumpărătorul acceptă livrarea sau solicită expres livrarea cu ignorarea aspectelor semnalate de reprezentanții Vânzătorului (e.g. spațiile înguste, greu accesibile, care ar putea să deterioreze Produsele în timpul manipulării), în măsura în care livrarea Produselor se efectuează cu prudența și diligența datorată,Vânzătorul va fi în acest exonerat de orice răspundere cu privire la eventualele daune/prejudicii cauzate Produselor sau locației de livrare ca o consecinţă a faptului că livrarea a avut loc conform instrucţiunilor Cumpărătorului, la solicitarea acestuia;
 • la livrare, Cumpărătorul va verifica starea ambalajului şi numărul de colete livrate; în cazul în care există deteriorări evidente sau sunt Produse lipsă sau incorecte, Cumpărătorul are obligația să le consemneze în documentele de livrare, în caz contrar se va considera că livrarea Comenzii s-a făcut în mod corespunzător. Articolele lipsă vor fi livrate gratuit, dacă acestea au fost deja achitate; articolele deteriorate/incorecte vor fi returnate şi vor fi, de asemenea, înlocuite şi livrate gratuit. Pentru orice problemă apărută în procesul de livrare, Cumpărătorul va contacta MENTAVILL  prin intermediul adreselor menționate la secțiunea Date de contact din Site.

6.5 Livrarea Produselor se va atesta cu documentul care confirmă executarea Comenzii, semnat de către Cumpărător sau împuternicitul acestuia, aflat în momentul livrării la adresa indicată de Cumpărător. Refuzul de semnare a documentului de livrare reprezintă refuzul de acceptare a Produselor, caz în care Cumpărătorul va datora Vânzătorului costurile suportate de acesta din urmă cu livrarea și returul Produselor refuzate în mod nejustificat.

6.6 Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de Cumpărător în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare a unui Produs/Produselor este valoarea sumei încasate de la Cumpărător pentru respectiva Comandă.

Transferul proprietății și al riscurilor asupra Produselor

6.7 Riscul va fi transmis la livrare, în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau alt comisionar al Vânzătorului), iar proprietatea după încasarea prețului de către Vânzător.

6.8 După semnarea documentelor de livrare, Cumpărătorul dobândește și posesia fizică a Produselor comandate. Din acest moment, Cumpărătorul preia toate riscurile asupra Produselor, respectiv riscul de pierdere, pieire sau de deteriorare.

7. Dreptul de retragere. Consecințele retragerii

Dreptul de retragere

7.1 Consumatorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze Produsul/Produsele obiect al Comenzii, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

7.2 Conform legislației aplicabile în vigoare, perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua în care Consumatorul sau împuternicitul acestuia, aflat în momentul livrării la adresa de livrare indicată de Consumator, a intrat în posesia fizică a Produsului/Produselor, semnând pentru recepția Produsului/Produselor. În situația în care au loc mai multe livrări în baza aceluiași Contract (Comenzi), perioada de retragere expiră după 14 zile începând din ziua în care a fost livrat ultimul Produs.

7.3 Pentru a-și exercita în mod valabil dreptul de retragere, Consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul în termenul de 14 zile cu privire la decizia sa de a se retrage din Contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail, la adresele MENTAVILL, menționate în partea introductivă a acestui document. În acest scop, puteţi folosi și modelul de Formular de retragere (retur) pus la dispoziție de Vânzător, folosirea lui nefiind însă obligatorie. Dacă este folosit modelul Formularului de retragere, Consumatorul va specifica clar și neechivoc în cadrul notificării transmise dorința de retragere, numărul Comenzii (Contractului) și codul Produselor achiziționate cu privire la care își manifestă dorința de retragere, precum și numele complet. În situația în care Consumatorul optează pentru înlocuirea unui Produs, MENTAVILL va înlocui Produsul o singură data.

7.4 De asemenea, Consumatorul poate completa online şi transmite electronic, de pe Site-ul nostru, Formularul de retragere (retur). Dacă folosiţi această opţiune, vă vom transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

7.4 Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere (online/prin poștă/prin curier/fax) înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecinţele retragerii

7.5 Dacă vă retrageţi în termenul legal, Vânzătorul va rambursa orice sumă pe care a primit-o de la Consumator, inclusiv costurile livrării, dar fără despăgubiri suplimentare, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Vânzătorul este informat cu privire la decizia Consumatorului de a se retrage din Contract. Cu toate acestea, conform legii, MENTAVILL poate amâna rambursarea până la data la care primește înapoi Produsele sau până la momentul la care i s-a furnizat dovada că Produsele au fost trimise înapoi, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Produsele (fiind valabilă data cea mai apropiată).

7.6 MENTAVILL va efectua această rambursare, prin virament bancar, în contul bancar indicat de Consumator sau pe contul de card, dacă plata s-a făcut cu cardul, cu excepţia cazului în care părțile stabilesc de comun acord o altă modalitate de rambursare (spre exemplu, plata produselor a fost făcută ramburs, iar Consumatorul nu deține un cont bancar); în orice caz, MENTAVILL nu va percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

7.7 În cazul exercitării dreptului de retragere, Produsele vor fi, de regulă, recuperate de comisionarul Vânzătorului, același care le-a și livrat. Cu toate acestea, este posibil ca MENTAVILL să nu poată recupera direct Produsele, caz în care va informa Consumatorul asupra acestui lucru, prin email, imediat după primirea notificării de retragere din Contract. Într-un asemenea caz, Consumatorul are obligația de a le expedia, la adresa MENTAVILL, menționată în partea introductivă a acestui document, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care Consumatorul a comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

7.8 Cumpărătorul va returna Produsele, respectiv va preda Produsele comisionarului MENTAVILL, după caz, în starea în care au fost livrate Consumatorului, fără urme de uzură din partea Consumatorului, cu toate părțile componente și cu toate articolele sau accesoriile aferente, în stare vandabilă și cu ambalajul lor original (acesta din urmă pe cât posibil, pentru a proteja cât mai bine Produsele la retur). Cumpărătorul este responsabil pentru diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării Produselor.

7.9 Consumatorul va trebui să suporte costul direct al returnării Produselor, indiferent dacă Produsele vor fi recuperate de comisionarul Vânzătorului, conform opțiunii Vânzătorului, sau returnate/expediate de Consumator în decurs de maximum 14 zile de la data la care Consumatorul a comunicat retragerea. Costul aproximativ și totodată maxim al returnării Produselor este estimat la suma achitată de către Consumator pentru livrarea respectivei Comenzi. De asemenea, Consumatorul va fi responsabil pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor, dacă o asemenea diminuare a Produselor este constatată de către Vânzător la recepția returului Produselor.

7.10 De asemenea, în cazul exercitării dreptului de retragere, Consumatorul va trebui să returneze și eventualele beneficii/cadouri (e.g. Produse oferite gratuit în cadrul Comenzii), care au însoțit Produsul respectiv.

8. Garanția Produselor

8.1 Pentru toate Produsele comercializate și achiziționate prin intermediul Site-ului, Cumpărătorii beneficiază de certificate de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale MENTAVILL. Toate informațiile specifice suplimentare, cu privire la garanția Produselor, inclusiv, dar fără a se limita la, termenele și condițiile de exercitare, se regăsesc în Certificatul de garanție.

8.2 Garanția operează sub condiția achitării prețului, în perioada sa de valabilitate și numai dacă Produsele sunt folosite în mod corespunzător, conform instrucțiunilor producătorului cuprinse în fișa produsului, în instrucțiunile de motaj – completați vă rog cu documentele care reglementează motajul și folosința. Aceste documente se regăsesc pe site și însoțesc produsul MENTAVILL.

8.3 Defecţiunile acoperite de garanție se soluţionează prin reparare, înlocuirea componentelor în cauză sau, în anumite cazuri, chiar a Produsului. Garanţia acoperă exclusiv defecţiunile de material sau viciile de fabricație, care ar apărea în perioada de garanţie. Defecţiunile datorate transportului, manipulării, depozitării, montării, utilizării sau întreţinerii incorecte, greşelilor sau modificărilor făcute de către instalator şi/sau Cumpărător nu fac obiectul garanţiei.

8.4 În cazul apariţiei unor defecţiuni pe care Cumpărătorul le consideră ca fiind acoperite de garanție, acesta va transmite Vânzătorului o reclamaţie, în scris, în care se va descrie defecţiunea constatată/apărută împreună cu poze, care să prezinte clar problema sesizată. MENTAVILL se obligă ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea reclamaţiei să o analizeze şi să răspundă cu privire la modalităţile de soluţionarea a acesteia.

8.5 Controlorul de calitate al MENTAVILL va analiza cazul pentru a stabili dacă este sau nu situație acoperită de garanție și va lua o decizie referitor la modul de soluţionare a problemei ivite.

8.6 Înlocuirea cu un Produs nou al celui necorespunzător, deteriorat, respectiv restituirea contravalorii acestuia se vor face doar dacă repararea, respectiv înlocuirea nu sunt posibile, în baza acordului scris al Vânzătorului. Pe cale de consecință. eventualele pretenţii ale Cumpărătorului de restituire a contravalorii Produsului sau de schimbare cu un alt Produs vor fi acceptate doar dacă Vânzătorul nu a avut posibilitatea de reparaţie sau înlocuire a Produsului supus garanției.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1 MENTAVILL și împuterniciții săi prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal. MENTAVILL va asigura deplina confidențialitate a datelor personale prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate.

9.2 Accesarea și navigarea pe Site vor fi supuse termenilor și condițiilor din Politica de utilizare a cookie-urilor.

10. Confidențialitate. Drepturi conferite MENTAVILL

Toate comunicările, materialele sau datele fără caracter personal pe care Cumpărătorul le transmite prin intermediul acestui Site/a formularelor disponibile pe acesta, prin poștă electronică sau pe alte căi, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii şi/sau alte date similare, sunt şi vor fi tratate drept neconfidențiale de către MENTAVILL. Tot ce transmite Cumpărătorul sau postează pe Site poate fi utilizat de MENTAVILL, prin reproducere, divulgare, transmitere, publicare, difuzare şi postare sau operațiuni similare, fără plata unei contraprestații sau oricăror sume de bani de către MENTAVILL. În plus, MENTAVILL este liber să utilizeze în orice scop (inclusiv, dar nelimitat la, dezvoltarea, fabricarea, promovarea şi marketingul Produselor) orice idei, lucrări artistice, invenții, dezvoltări, sugestii sau concepte cuprinse în orice comunicare pe care o trimiteți prin intermediul acestui Site/a formularelor disponibile pe acesta, prin poştă electronică sau pe alte căi, fără plata unei contraprestații sau oricăror sume de bani de MENTAVILL utilizatorilor în cauză. De asemenea, prin transmiterea informațiilor, materialelor sau altor date Utilizatorii declară pe propria răspundere şi garantează că sunt titularii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului materialului/comunicării transmis/e.

11. Drepturi de proprietate intelectuală. Dreptul de autor. Mărci și modele înregistrate.

11.1 Drept de autor © MENTAVILL. Toate drepturile rezervate.

11.2 Întregul conținut al Site-ului incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, sunet, software, elemente de grafică web, logo-uri, mărci, desene, precum şi orice alte date şi aplicații sunt proprietatea T MENTAVILL, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind drepturile de proprietate intelectuală si industrială.

11.3 MENTAVILL acordă şi garantează Utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe Site şi nu le conferă dreptul de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul/conținutul acestuia/modele de produs de pe acesta în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor MENTAVILL, ori în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al MENTAVILL. Nerespectarea interdicțiilor de mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

11.4 Orice încercare de a accesa sau de a modifica fără drept conținutul Site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a Site-ului şi va atrage răspunderea penală a aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

11.5 Toate mărcile și modelele produselor prezentate pe Site sunt mărci înregistrare și modele aparținând MENTAVILL şi protejate ca atare de legislația în vigoare. Este strict interzisă preluarea și utilizarea neautorizată a oricăreia dintre mărcile prezentate pe Site sau reproducerea vreunui model de produs disponibil pe Site, toate acestea fiind proprietatea MENTAVILL, iar utilizarea neautorizată a acestora se pedepsește conform legii penale.

12. Legea aplicabilă. Jurisdicție

12.1 Drepturile și obligațiile menționate în Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice decurgând din utilizarea Site-ului, plasarea Comenzilor şi încheierea Contractelor prin intermediul Site-ului sunt guvernate de legea română.

12.2 Orice litigiu în legătură cu folosirea Site-ului, respectiv în legătură cu achizițiile de Produse efectuate prin intermediul acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, acestea vor fi soluționate de către instanţele competente de la sediul pincipal al Vânzătorului.

13. Dispoziții finale

13.1 Utilizatorii pot accesa Site-ul 24h/zi, 7 zile/săptămână, cu excepția perioadelor în care se efectuează lucrări de întreținere şi/sau actualizare ori în care Site-ul este indisponibil din motive independente de voința MENTAVILL poate oricând suspenda sau întrerupe furnizarea Site-ului, cu efect imediat şi fără un anunț prealabil, în scopul efectuării unor actualizări, reparații sau lucrări de întreținere sau în scopul îmbunătăţirii performantelor Site-ului, fără a avea vreo răspundere în acest sens. De asemenea MENTAVILL va putea suspenda, modifica, adăuga sau șterge, temporar sau permanent, în orice moment, porțiuni din conținutul Site, fără a avea vreo răspundere în acest sens, cu excepția obligației de executare a acelor Comenzilor acceptate, plasate valabil anterior operațiunilor dispuse de MENTAVILL (modificare, suspendare sau încetare), Comenzi care vor fi corespunzător executate de MENTAVILL.

13.2 MENTAVILL nu garantează în niciun fel funcționarea continuă a site-ului, calitatea site-ului din punct de vedere tehnic şi funcțional, ori lipsa oricăror malware (viruși sau alte programe similare) care ar putea exista pe site, independent de voința MENTAVILL. Astfel, MENTAVILL nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de către persoanele care folosesc site-ul provenind din disfuncţionalităţi ale site-ului ori de existenţa de malware pe acesta. Acest site este furnizat ca atare, fără garanții de orice fel.

13.3 Accesul utilizatorilor poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maxima, datorită capacitații limitate de procesare a sistemului informatic pe care rulează Site-ul, întrucât mai mulți Utilizatori conectați simultan pot determina scăderea vitezei de răspuns a Site-ului. MENTAVILL va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea site-ului de către utilizatori în condiții normale, inclusiv de securitate şi confidențialitate a datelor cu caracter personal.

13.4 În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a Site-ului, precum și de nerespectare a oricăror obligații prezentate aici, MENTAVILL îşi rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, accesul anumitor Utilizatori la site sau la Contul lor.

13. 5 În cadrul Site-ului pot exista link-uri automate/adrese de legătură la alte pagini de internet/site-uri. Aceasta nu înseamnă neapărat că MENTAVILL este asociată cu oricare dintre aceste alte pagini de internet/site-uri sau cu deţinătorii/titularii/administratorii acestora. Chiar daca intenția MENTAVILL. este să găsiți aceste pagini de interes, nici MENTAVILL, nici reprezentanții, angajații sau colaboratorii acesteia nu vor fi ținuți răspunzători pentru orice pierdere, daună sau cheltuială care provine din orice acces la, sau utilizare a respectivelor pagini de internet/site-uri, sau a oricărei pagini de internet legate de aceasta, incluzând, fără limitare, orice pierdere de profit, directă sau indirectă, pe care ați putea să o suferiți ca urmare a faptului că folosiți informațiile şi sau serviciile disponibile pe respectivele pagini de internet/site-uri. Oricând constatați ca ați accesat o alta pagina de internet, vă puteți întoarce la Site tastând pe săgeata “backwards”/“înapoi” sau formând adresa MENTAVILL.